34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

آموزش انبارگردانی

جزییات

آموزش اسپاد خصوصی

جزییات

آموزش هلو گروهی جامع ( شش جلسه )

جزییات

آموزش هلو گروهی مقدماتی ( سه جلسه )

جزییات

آموزش هلو خصوصی جامع ( شش جلسه )

جزییات

آموزش هلو خصوصی مقدماتی ( سه جلسه )

جزییات