34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 


رشت - خ لاکانی - روبروی بانک ملی - مجتمع کاسپین - طبقه دوم

013
33233619 - 33241228 - 33241227 - 33241226 - 34209
33260892 - 33247306 - 33247307 -  33255863 - 33241847
شماره مستقیم آموزش 33260891
Nooracomputer1@gmail.com