فروش لوازم و ماشین های اداری
 
34209

تلفن هوشمند پشتیبانی

عنوان دوره هزینه (تومان) جزییات

آموزش مقدماتی نرم افزار هلو apex ورود به بازار کار + مدرک رسمی و معتبر ( سه جلسه ) خصوصی

400,000 - 500,000

آموزش جامع نرم افزار هلو apex ورود به بازار کار + مدرک رسمی و معتبر ( شش جلسه ) خصوصی

2,400,000 - 3,000,000

آموزش پیشرفته نرم افزار هلو apex ورود به بازار کار + مدرک رسمی و معتبر ( شش جلسه ) خصوصی

2,000,000 - 2,500,000

آموزش جامع نرم افزار هلو apex ورود به بازار کار + مدرک رسمی و معتبر ( شش جلسه ) عمومی

1,900,000

آموزش انبارگردانی

500,000

آموزش اسپاد خصوصی

400,000 - 500,000