فروش لوازم و ماشین های اداری
 
34209

تلفن هوشمند پشتیبانی

پکیج محصولات در طرح فروش اقساطی شامل

 

  • پکیج رستوران
صندوق مکانیزه فروش  کا4 جی 19
چاپگر صدور فیش مدل 206
قسط ماهانه : 18.300.000 ریا ل
مبلغ کلی بازپرداخت در طرح اقساط   439.200.000 ریال مبلغ چک ضمانت : 525.000.000 ریال

 

  • پکیج فروشگا ه
صندوق مکانیزه فروش  کا4 جی 19
چاپگر صدور فیش مدل 206
بارکد خوان مدل تورین
قسط ماهانه : 19.300.000 ریا ل
مبلغ کلی بازپرداخت در طرح اقساط   463.200.000 ریال مبلغ چک ضمانت : 555.000.000 ریال