فروش لوازم و ماشین های اداری
 
34209

تلفن هوشمند پشتیبانی

مشترک گرامی با نرم افزار هلو می توانید در سال جدید به ثبت اطلاعات خود ادامه داده و سپس در صورت تمایل حساب هایتان را تا تاریخ مورد نظر ببندید
دلایل بستن حساب در نرم افزار مالی هلو :

  1. محاسبه سود و زیان در پایان هر سال مالی و صفر نمودن  آن در دوره مالی جدید
  2. جلوگیری از بیشتر شدن حجم اطلاعات
  3. شروع شماره فاکتور و اسناد از عدد یک ۱
  4. جهت مشاوره و بستن صحیح مالی با نوراکامپیوتر تماس بگیرید.
    ☎ 013- 34209
    داخلی 124