34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

رستوران شبکه کد 81044

3,770,000 تومان
جزییات

رستوران جامع کد 81041

2,287,000 تومان
جزییات

رستوران پیشرفته کد 81057

1,827,000 تومان
جزییات

رستوران متوسط کد 81056

1,247,000 تومان
جزییات

رستوران ساده کد 81055

757,000 تومان
جزییات

هلو جامع شبکه کد 44

3,597,000 تومان
جزییات

هلو جامع صنعتی کد 42

2,397,000 تومان
جزییات

هلو جامع کد 41

1,997,000 تومان
جزییات

تولیدی پیشرفته دو کاربره کد 35

2,517,000 تومان
جزییات

تولیدی پیشرفته کد 33

1,487,000 تومان
جزییات

تولیدی متوسط کد 32

1,127,000 تومان
جزییات

تولیدی ساده کد 31

637,000 تومان
جزییات

شرکتی پیشرفته دو کاربره کد 25

2,397,000 تومان
جزییات

شرکتی ویژه کد 24

1,497,000 تومان
جزییات

شرکتی پیشرفته کد 23

1,357,000 تومان
جزییات

شرکتی متوسط کد 22

997,000 تومان
جزییات

شرکتی ساده کد 21

507,000 تومان
جزییات

فروشگاهی پیشرفته کد 13

1,237,000 تومان
جزییات

فروشگاهی متوسط کد 12

757,000 تومان
جزییات

فروشگاهی ساده کد 11

387,000 تومان
جزییات