34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

رستوران شبکه کد 81044

12,000,000 تومان
جزییات

رستوران جامع کد 81041

8,000,000 تومان
جزییات

رستوران پیشرفته کد 81057

4,500,000 تومان
جزییات

رستوران متوسط کد 81056

تومان
جزییات

رستوران ساده کد 81055

2,500,000 تومان
جزییات

هلو جامع شبکه کد 44

14,400,000 تومان
جزییات

هلو جامع صنعتی کد 42

9,600,000 تومان
جزییات

هلو جامع کد 41

8,200,000 تومان
جزییات

تولیدی پیشرفته دو کاربره کد 35

10,000,000 تومان
جزییات

تولیدی پیشرفته کد 33

4,500,000 تومان
جزییات

تولیدی متوسط کد 32

2,100,000 تومان
جزییات

تولیدی ساده کد 31

1,150,000 تومان
جزییات

شرکتی پیشرفته دو کاربره کد 25

9,600,000 تومان
جزییات

شرکتی ویژه کد 24

6,000,000 تومان
جزییات

شرکتی پیشرفته کد 23

4,070,000 تومان
جزییات

شرکتی متوسط کد 22

1,700,000 تومان
جزییات

شرکتی ساده کد 21

837,000 تومان
جزییات

فروشگاهی پیشرفته کد 13

3,700,000 تومان
جزییات

فروشگاهی متوسط کد 12

1,287,000 تومان
جزییات

فروشگاهی ساده کد 11

600,000 تومان
جزییات