طرح فروش اقساط 24 ماهه محصولات بایامکس ( بارکدخوان ، پوزفروشگاهی ، فیش پرینتر ، کیوسک )
 
34209

تلفن هوشمند پشتیبانی

حقوق دستمزد ویژه 730940

4,905,000 تومان

انبار تعدادی ریالی ویژه شبکه 74054

4,687,000 تومان

انبار تعدادی ریالی ویژه 73054

4,687,000 تومان

انبار تعدادی ویژه شبکه 74064

4,360,000 تومان

انبار تعدادی ویژه 73064

4,360,000 تومان

خزانه داری ویژه 73084

4,360,000 تومان

حسابداری ویژه شبکه 74074

4,033,000 تومان