طرح فروش اقساط 24 ماهه محصولات بایامکس ( بارکدخوان ، پوزفروشگاهی ، فیش پرینتر ، کیوسک )
 
34209

تلفن هوشمند پشتیبانی

آهن فروشی شبکه

144,000,000 تومان

طلا فروشی شبکه

130,000,000 تومان

طلافروشی جامع

70,000,000 تومان

خدمات پس از فروش شبکه

65,000,000 تومان

شیشه بری شبکه

60,000,000 تومان

سنگ بری وسنگ فروشی شبکه

60,000,000 تومان

لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی شبکه

60,000,000 تومان

کیف و کفش شبکه

57,000,000 تومان

لوازم التحریر شبکه

54,000,000 تومان

کاشی و سرامیک شبکه

52,000,000 تومان

آهن فروشی جامع

48,000,000 تومان

میوه و تره بار شبکه

34,000,000 تومان

طلافروشی پیشرفته

34,000,000 تومان

خدمات پس از فروش جامع

34,000,000 تومان

کامپیوتر ، موبایل و ماشین های اداری جامع 20141

33,000,000 تومان

شیشه بری جامع

31,000,000 تومان

سنگ بری و سنگ فروشی جامع

31,000,000 تومان

لوازم التحریر جامع

27,000,000 تومان

کاشی و سرامیک جامع

23,000,000 تومان

لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی جامع

22,000,000 تومان

آهن فروشی پیشرفته

21,000,000 تومان

کیف و کفش جامع

20,000,000 تومان

خدمات پس از فروش پیشرفته 20033

20,000,000 تومان

میوه و تره بار جامع

18,900,000 تومان

کامپیوتر ، موبایل و ماشین های اداری پیشرفته 20133

18,400,000 تومان

شیشه بری پیشرفته(تولیدی)

16,000,000 تومان

سنگ بری و سنگ فروشی پیشرفته

16,000,000 تومان

لوازم التحریر پیشرفته(تولیدی)

13,900,000 تومان

لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی پیشرفته

13,600,000 تومان

طلافروشی

12,000,000 تومان

کیف و کفش پیشرفته

12,000,000 تومان

کامپیوتر ، موبایل و ماشین های اداری متوسط 20132

7,200,000 تومان

آهن فروشی

7,000,000 تومان

خدمات پس از فروش 20032

7,000,000 تومان

میوه و تره بار

6,500,000 تومان

کارواش

6,400,000 تومان

لوازم التحریر متوسط(فروشگاهی )

4,700,000 تومان

سنگ بری و سنگ فروشی

4,500,000 تومان

شیشه بری

4,200,000 تومان

لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی

3,300,000 تومان

کیف و کفش

3,000,000 تومان

لوازم التحریر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

سنگ بری پیشرفته (فروشگاهی)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بازرگانی های ماشین های اداری شبکه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بازرگانی ماشین های اداری جامع

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بازرگانی ماشین های اداری پیشرفته (فروشگاهی)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بازرگانی ماشین های اداری متوسط (فروشگاهی)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بازرگانی ماشین های اداری ساده (فروشگاهی)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کاشی و سرامیک پیشرفته (فروشگاهی)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کارواش شبکه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کارواش جامع

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید