34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

اس ام اس

227,000 تومان
جزییات

بارکد تجميعی( sm100 )

117,000 تومان
جزییات

انبارگردانی CD400

117,000 تومان
جزییات

معين کالا

117,000 تومان
جزییات

گزارش عملکرد کاربران

117,000 تومان
جزییات

کالرآيدي

117,000 تومان
جزییات

پرينت روي چك

117,000 تومان
جزییات

چاپ باركد

117,000 تومان
جزییات

مراكز هزينه و مراكز درآمد

270,000 تومان
جزییات

فروش فوري

117,000 تومان
جزییات

ادغام گزارشات تجميعي

117,000 تومان
جزییات

گزارشات تجمیعي

570,000 تومان
جزییات

هزينه حمل

117,000 تومان
جزییات

چند ارزي

570,000 تومان
جزییات

اقساط و گزارشات مربوطه

117,000 تومان
جزییات

چند شركتي

تومان
جزییات

سند اعشار

117,000 تومان
جزییات

طراحي فاکتور توسط کاربر

117,000 تومان
جزییات

ثبت هزينه در فاکتور خريد

117,000 تومان
جزییات

تسويه فاکتور به فاکتور

117,000 تومان
جزییات

توليد فرموله

117,000 تومان
جزییات

عدم نمايش ريز قيمت

117,000 تومان
جزییات

دسته چک

117,000 تومان
جزییات

نمايش ليست قيمت کالاها

117,000 تومان
جزییات

توضيحات چند سطري

117,000 تومان
جزییات

ليست سياه

117,000 تومان
جزییات

امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس

117,000 تومان
جزییات

خلاصه سند

117,000 تومان
جزییات

هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد

117,000 تومان
جزییات

سفارش ليستي کالا

117,000 تومان
جزییات

گزارش کالاهاي فروش نرفته

117,000 تومان
جزییات

ثبت سند در پيش فاکتور

117,000 تومان
جزییات

کرايه مشتري

117,000 تومان
جزییات

چک فيش نقدي صندوق به بانک

117,000 تومان
جزییات

ادغام معين چند طرف حساب

117,000 تومان
جزییات

استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري)

117,000 تومان
جزییات

تاريخ ميلادي

117,000 تومان
جزییات

رأس فاكتور

117,000 تومان
جزییات

رأس چك

117,000 تومان
جزییات

دو واحدي انبار

117,000 تومان
جزییات

امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران

117,000 تومان
جزییات

فاكتور ارزي

117,000 تومان
جزییات

توضيحات پيش فرض

117,000 تومان
جزییات

معين ارزي

117,000 تومان
جزییات

كنترل كد فروشنده

117,000 تومان
جزییات

پورسانت سطري

117,000 تومان
جزییات

فاكتوراشانتيون

117,000 تومان
جزییات

انتخاب عكس براي هر كالا

117,000 تومان
جزییات

شماره دوم فاكتـور

117,000 تومان
جزییات

شماره سريال

117,000 تومان
جزییات

پرينت حواله پخش

117,000 تومان
جزییات

پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد

117,000 تومان
جزییات

عدم نمايش معين يك منطقه خاص

117,000 تومان
جزییات

ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور

117,000 تومان
جزییات

ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص

117,000 تومان
جزییات

تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا

117,000 تومان
جزییات

پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور

117,000 تومان
جزییات

سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه

117,000 تومان
جزییات

حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه

117,000 تومان
جزییات

امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي

117,000 تومان
جزییات
1 2