34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 

اس ام اس

3,000,000 تومان

بارکد تجميعی( sm100 )

350,000 تومان

انبارگردانی CD400

1,500,000 تومان

معين کالا

350,000 تومان

گزارش عملکرد کاربران

1,500,000 تومان

کالرآيدي

450,000 تومان

پرينت روي چك

350,000 تومان

چاپ باركد

500,000 تومان

مراكز هزينه و مراكز درآمد

450,000 تومان

فروش فوري

450,000 تومان

ادغام گزارشات تجميعي

500,000 تومان

گزارشات تجمیعي

2,000,000 تومان

هزينه حمل

350,000 تومان

چند ارزي جدید

5,700,000 تومان

اقساط و گزارشات مربوطه

850,000 تومان

چند شركتي

تومان

سند اعشار

350,000 تومان

طراحي فاکتور توسط کاربر

500,000 تومان

ثبت هزينه در فاکتور خريد و فروش

600,000 تومان

تسويه فاکتور به فاکتور

500,000 تومان

توليد فرموله

1,000,000 تومان

تاریخ وصول چک های خرجی

350,000 تومان

دسته چک

350,000 تومان

نمايش ليست قيمت کالاها

500,000 تومان

توضيحات چند سطري

350,000 تومان

ليست سياه

350,000 تومان

امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس

500,000 تومان

خلاصه سند

500,000 تومان

گزارش ریزپرداختی های مشتریان

500,000 تومان

سفارش ليستي کالا

350,000 تومان

گزارش کالاهاي فروش نرفته

350,000 تومان

ثبت سند در پيش فاکتور

350,000 تومان

کرايه مشتري

350,000 تومان

حراجی و تخفیفات پلکانی

1,500,000 تومان

تولید اتوماتیک بر اساس فرمول تولید

1,500,000 تومان

تخفیف سطری

350,000 تومان

تاريخ ميلادي

500,000 تومان

رأس فاكتور

350,000 تومان

رأس چك

350,000 تومان

دو واحدي انبار

450,000 تومان

امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران

1,000,000 تومان

انبارگردانی Tag

350,000 تومان

توضيحات پيش فرض

350,000 تومان

انتقال کالا بین گروه ها

1,000,000 تومان

كنترل كد فروشنده

350,000 تومان

پورسانت سطري

700,000 تومان

فاكتوراشانتيون

350,000 تومان

انتخاب عكس براي هر كالا

350,000 تومان

شماره دوم فاكتـور

350,000 تومان

شماره سريال

350,000 تومان

پرينت حواله پخش

450,000 تومان

پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد

600,000 تومان

عدم نمايش معين يك منطقه خاص

700,000 تومان

ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور

350,000 تومان

ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص

350,000 تومان

تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا

350,000 تومان

پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور

450,000 تومان

سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه

500,000 تومان

حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه

350,000 تومان

ثبت لیستی چکها

350,000 تومان
1 2