34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

اس ام اس

157,000 تومان
جزییات

بارکد تجميعی( sm100 )

87,000 تومان
جزییات

انبارگردانی CD400

87,000 تومان
جزییات

معين کالا

87,000 تومان
جزییات

گزارش عملکرد کاربران

87,000 تومان
جزییات

کالرآيدي

87,000 تومان
جزییات

پرينت روي چك

87,000 تومان
جزییات

چاپ باركد

87,000 تومان
جزییات

مراكز هزينه و مراكز درآمد

87,000 تومان
جزییات

فروش فوري

87,000 تومان
جزییات

ادغام گزارشات تجميعي

87,000 تومان
جزییات

گزارشات تجمیعي

87,000 تومان
جزییات

هزينه حمل

87,000 تومان
جزییات

چند ارزي

87,000 تومان
جزییات

اقساط و گزارشات مربوطه

87,000 تومان
جزییات

چند شركتي

157,000 تومان
جزییات

سند اعشار

87,000 تومان
جزییات

طراحي فاکتور توسط کاربر

87,000 تومان
جزییات

ثبت هزينه در فاکتور خريد

87,000 تومان
جزییات

تسويه فاکتور به فاکتور

87,000 تومان
جزییات

توليد فرموله

87,000 تومان
جزییات

عدم نمايش ريز قيمت

87,000 تومان
جزییات

دسته چک

87,000 تومان
جزییات

نمايش ليست قيمت کالاها

87,000 تومان
جزییات

توضيحات چند سطري

87,000 تومان
جزییات

ليست سياه

87,000 تومان
جزییات

امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس

87,000 تومان
جزییات

خلاصه سند

87,000 تومان
جزییات

هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد

87,000 تومان
جزییات

سفارش ليستي کالا

87,000 تومان
جزییات

گزارش کالاهاي فروش نرفته

87,000 تومان
جزییات

ثبت سند در پيش فاکتور

87,000 تومان
جزییات

کرايه مشتري

87,000 تومان
جزییات

چک فيش نقدي صندوق به بانک

87,000 تومان
جزییات

ادغام معين چند طرف حساب

87,000 تومان
جزییات

استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري)

87,000 تومان
جزییات

تاريخ ميلادي

87,000 تومان
جزییات

رأس فاكتور

87,000 تومان
جزییات

رأس چك

87,000 تومان
جزییات

دو واحدي انبار

87,000 تومان
جزییات

امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران

87,000 تومان
جزییات

فاكتور ارزي

87,000 تومان
جزییات

توضيحات پيش فرض

87,000 تومان
جزییات

معين ارزي

87,000 تومان
جزییات

كنترل كد فروشنده

87,000 تومان
جزییات

پورسانت سطري

87,000 تومان
جزییات

فاكتوراشانتيون

87,000 تومان
جزییات

انتخاب عكس براي هر كالا

87,000 تومان
جزییات

شماره دوم فاكتـور

87,000 تومان
جزییات

شماره سريال

87,000 تومان
جزییات

پرينت حواله پخش

87,000 تومان
جزییات

پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد

87,000 تومان
جزییات

عدم نمايش معين يك منطقه خاص

87,000 تومان
جزییات

ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور

87,000 تومان
جزییات

ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص

87,000 تومان
جزییات

تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا

87,000 تومان
جزییات

پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور

87,000 تومان
جزییات

سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه

87,000 تومان
جزییات

حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه

87,000 تومان
جزییات

امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي

87,000 تومان
جزییات
1 2