34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

3,924,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

2,834,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

1,962,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

1,308,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد طلایی(تک کاربره)730950

3,924,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(تک کاربره)730940

2,834,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(تک کاربره)730920

1,962,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پایه(تک کاربره)730910

1,308,000 تومان
جزییات