34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

3,924,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

2,834,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

1,962,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

1,308,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد ویژه شبکه 740940

4,905,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد اقتصادی شبکه 740920

3,052,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد ویژه 730940

4,905,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد اقتصادی 730920

3,052,000 تومان
جزییات