34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حسابداری طلایی (شبکه) 74075

3,815,000 تومان
جزییات

پیشرفته (شبکه) 74074

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردی (شبکه) 74072

1,853,000 تومان
جزییات

حسابداری پایه (شبکه) 74071

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری ویژه شبکه 74074

4,033,000 تومان
جزییات

حسابداری اقتصادی شبکه 74072

2,507,000 تومان
جزییات

حسابداری ویژه 73074

4,033,000 تومان
جزییات

حسابداری اقتصادی 73072

2,507,000 تومان
جزییات

حسابداری محض 73070

708,500 تومان
جزییات