34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حسابداری طلایی (شبکه) 74075

3,815,000 تومان
جزییات

پیشرفته (شبکه) 74074

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردی (شبکه) 74072

1,853,000 تومان
جزییات

حسابداری پایه (شبکه) 74071

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری طلایی 73075

3,815,000 تومان
جزییات

حسابداری پیشرفته 73074

2,507,000 تومان
جزییات

حسابداری کاربردی 73072

1,853,000 تومان
جزییات

حسابداری پایه 73071

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری محض 73070

708,500 تومان
جزییات