34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

خدمات و تعمیرات کامپیوتر شبکه

4,167,000 تومان
جزییات

خدمات و تعمیرات کامپیوتر جامع

2,467,000 تومان
جزییات

خدمات و تعمیرات کامپیوتردوکاربره(فروشگاهی )

2,547,000 تومان
جزییات

خدمات و تعمیرات کامپیوتر پیشرفته(فروشگاهی)

1,467,000 تومان
جزییات

خدمات و تعمیرات کامپیوتر متوسط (فروشگاهی)

977,000 تومان
جزییات

خدمات و تعمیرات کامپیوتر ساده(فروشگاهی)

537,000 تومان
جزییات