34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

خدمات پس از فروش شبکه

12,000,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش جامع

9,000,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش دوکاربره(فروشگاهی )

تومان
جزییات

خدمات پس از فروش پیشرفته 20033

5,700,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش متوسط (فروشگاهی )

تومان
جزییات

خدمات پس از فروش 20032

3,700,000 تومان
جزییات