34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

خدمات پس از فروش شبکه

4,167,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش جامع

2,467,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش دوکاربره(فروشگاهی )

2,547,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش پیشرفته (فروشگاهی )

1,467,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش متوسط (فروشگاهی )

977,000 تومان
جزییات

خدمات پس از فروش ساده (فروشگاهی )

537,000 تومان
جزییات