رنگ

رديف نام  شرکت / فروشگاه  نام مدیر  آدرس تلفن  تلفن همراه
1 مغازه رنگ فروشي کریم مهدوي مينودر بازارچه مرواريد پشت بانک صادرات روبروي لواشي تنوري پلاک 82  33791502 09198492766
2 رنگ امين مهدي نوري قزوين ،چهار راه نظام وفا ، روبرو ي بانک صادرات ، رنگ امين 33222223 09127840831
3  رنگ و ابزار پارس ميثم پورشاه پري زيبا شهر بلوار مطهري جنب کوچه شقايق 13 رنگ و ابزار پارس 32576700 09109582990