ابزار

رديف نام  شرکت / فروشگاه  نام مدیر  آدرس تلفن  تلفن همراه
1   نوروزي اسماعيل صومعه سرا-گوراب زرميخ -خ امام - ابتداي ک زينعلي 01344394062 09112842078
2 ابزار يراق مهيار رضا قنبرزاده کيلومتر 3جاده فومن -احمدگوراب - روبروي مسجد النصر   09117212014
3 ابزار فرشاد   جاده فومن - 100متر بالاتر از پليس راه   9117606698
4 ابزار يراق تيراژه باقردخت رشتيان - پايين تر از داناي علي نبش ک 12   9112339963
5 صنعت کار        
6 ابزار شهرام        
7     توشیبا    
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44