34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

اس ام اس

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

بارکد تجميعی( sm100 )

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

انبارگردانی CD400

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

معين کالا

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

گزارش عملکرد کاربران

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

کالرآيدي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

پرينت روي چك

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

چاپ باركد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

مراكز هزينه و مراكز درآمد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

فروش فوري

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ادغام گزارشات تجميعي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

گزارشات تجمیعي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

هزينه حمل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

چند ارزي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

اقساط و گزارشات مربوطه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

چند شركتي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

سند اعشار

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

طراحي فاکتور توسط کاربر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ثبت هزينه در فاکتور خريد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

تسويه فاکتور به فاکتور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

توليد فرموله

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

عدم نمايش ريز قيمت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

دسته چک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

نمايش ليست قيمت کالاها

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

توضيحات چند سطري

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ليست سياه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

خلاصه سند

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

سفارش ليستي کالا

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

گزارش کالاهاي فروش نرفته

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ثبت سند در پيش فاکتور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

کرايه مشتري

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

چک فيش نقدي صندوق به بانک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ادغام معين چند طرف حساب

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

تاريخ ميلادي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

رأس فاكتور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

رأس چك

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

دو واحدي انبار

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

فاكتور ارزي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

توضيحات پيش فرض

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

معين ارزي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

كنترل كد فروشنده

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

پورسانت سطري

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

فاكتوراشانتيون

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

انتخاب عكس براي هر كالا

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

شماره دوم فاكتـور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

شماره سريال

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

پرينت حواله پخش

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

عدم نمايش معين يك منطقه خاص

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات
1 2