34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد طلایی(تک کاربره)730950

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(تک کاربره)730940

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(تک کاربره)730920

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات

حقوق دستمزد پایه(تک کاربره)730910

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
جزییات